fbpx
Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:

Polityka cookies

Home   Polityka cookies

Niniejsza polityka plików cookies serwisu www.kaiserpatisserie.pl zawiera informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Definicje
Administrator – Administratorem Państwa danych jest Sławomir Gojdź, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Cukiernia Kaiser Cafe” z siedzibą w Słupsku, ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 8390025956, REGON: 771550479. www.kaiserpatisserie.pl.
Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie(ach) www.kaiserpatisserie.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Cukiernia Kaiser Cafe: poprzez e-mail info@kaiserpatisserie.pl a także pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.


1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.


2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


Stosowanie plików cookies i podobnych technologii


Rodzaje wykorzystywanych cookies
Pliki cookies i podobne technologie stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.


1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,
b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.


2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies i podobne technologie


1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
d. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,

Zapamiętania lokalizacji użytkownika
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
f. Świadczenia usług reklamowych
dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu


2. Wykorzystywanie przez Administratora Cookies Zewnętrznych
a. Serwis współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mogą używać plików Cookies lub podobnych technologii, w celu działań analitycznych lub w celach reklamowych i marketingowych (wyświetlanie reklam w oparciu o preferencje i aktywność Użytkownika w sieci Internet). Oznacza to, że w trakcie korzystania ze Strony na Urządzeniu Użytkownika zapisywane mogą być pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w stosunku do Administratora (podmiotów trzecich). Informacje dostarczone przez pliki Cookies podmiotów zewnętrznych są wykorzystywane przez te podmioty zewnętrzne i zarządzane są przez te podmioty zgodnie z ich politykami prywatności lub politykami plików cookies.
b. Podmiotami zewnętrznymi zamieszczającym na Urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies i podobne technologie są:
Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Facebook Ad Manager, Facebook Pixel) – polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policy.php,
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ad Sense, Google AdMob, Google Ad Manager, Google Maps) – polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://policies.google.com/privacy,


Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies


1. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika.


2. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
a. w przeglądarce Chrome
b. w przeglądarce Firefox
c. w przeglądarce Microsoft Edge
d. w przeglądarce Microsoft Internet Explorer
e. w przeglądarce Opera
f. w przeglądarce Safari

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


 Możliwość zmiany plików cookies


1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości niniejszej polityki plików cookies. Może to nastąpić m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych, a także rozwoju technologii i funkcjonalności, w tym wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.


2. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu Internetowego i w Aplikacji informację o zmianach w Polityce.
Niniejsza wersja polityki plików cookies obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.